Palvelut

Tarjoamme ratkaisuja monipuolisesti kehittämistarpeistanne lähtien. Räätälöimme hankkeet liiketoimintalähtöisesti.

Palveluihimme kuuluu:
Kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Johdon tukeminen kehittämistoiminnan organisoimisessa
Analyysit ja selvitykset
Laajempien kehittämisohjelmien vetäminen
Valmennukset, koulutukset
Työpajat ja simulaatiohankkeet
Käytännön ongelmanratkaisu ja analysointi kentällä
Kehittämisprojektien ohjaus ja katselmoinnit

Palvelualueemme on jaettu karkeasti kahteen koriin:

Lean, Six Sigma ja Design for Six Sigma
Prosessit ja johtamisjärjestelmät

Palvelualueemme avattuna… Lue Lisää >>


Esimerkkejä koulutustuotteistamme ovat:


- Lean Six Sigma - Champion, Yellow Belt, Green Belt ja Black Belt -valmennukset

- Lean periaatteet ja niiden soveltaminen käytäntöön

- Virtaus ja tuotantomallien simulaatiopelit

- Kaizen työpajat

- Design for Six Sigma – Champion ja Green Belt –valmennukset

Koulutustuotteitamme… Lue lisää >>

Quantum XL


Add high speed modeling and Monte Carlo simulation to Excel. Includes optimization, multiple continuous and discrete distributions, custom distributions, percent contribution analysis, QFD, Pugh, FMEA, and much more.

Read more>>